Muhammad Teladanku

Muhammad Teladanku (MUTE) merupakan paket buku yang mengenalkan riwayat perjalanan hidup (Sirah) Nabi Muhammad SAW secara lengkap. Dari mulai masa kelahiran, perjuangan mendakwahkan Islam, hingga meninggal dunia. Buku ini disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak sehingga sangat cocok jika diberikan kepada mereka. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami sehingga anak-anak mampu memahami sirah Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan akhir dari paket buku ini, yakni menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, akan tercapai.

Muhammad Teladanku

Kita meneladani Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah:

 • Seorang hamba Allah yang paling bertakwa, disegani lawan, dihormati, dan dicintai kawan.
 • Seorang pejuang yang tidak kenal kata menyerah, tetapi berhati tawadhu, mulia, dan tabah.
 • Seorang jenderal ahli taktik dan strategi yang memenangkan setiap pertempuran walau giginya harus patah dan terluka.
 • Seorang pemimpin negara yang tidak mengenal istana, tidurnya cukup di kamar yang kecil di samping masjid.
 • Seorang imam yang setia mengimami jamaah sampai detik terakhir hidupnya.
 • Seorang kepala keluarga yang murah senyum dan ramah kepada anggota keluarganya.
 • Seorang teman yang berhati emas, berilmu tinggi, dan berperasaan dalam.
 • Seorang guru yang ikhlas dan bertanggung jawab atas ilmu, karakter, dan akhlak murid-muridnya.
 • Seorang negarawan yang jujur, cakap, dan berpandangan jauh; telah mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat muslim hanya dalam waktu 23 tahun: sebuah perjuangan besar yang tidak dikenal sebelumnya dalam sejarah.

Seorang Rasul yang dijuluki secara tulus oleh para cendekiawan non muslim sebagai “The most successful of all prophets and religious personalities.”

Keunggulan Muhammad Teladanku (MUTE):

 • Inilah buku sirah nabawiyah pertama di Indonesia yang dikemas untuk anak-anak dengan bahasa berkisah.
 • Mengenalkan keluarga pada sosok teladan utama, Nabi Muhammad SAW.
 • Kaya akan nilai-nilai akhlak mulia, sejarah, senin dan kebudayaan Islam.
 • Penuh dengan ilustrasi tangan yang unik, kreatif, dan mendidik.
 • Disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, mengalir, dan mengasyikkan.
 • Dilengkapi dengan ensiklopedi mini kartun, program interaktif dan poster.

Paket Buku Muhammad Teladanku (MUTE) terdiri dari 16 buku utama, yaitu:

 1. Kelahiran Rasulullah
 2. Masa Muda
 3. Menjadi Rasul
 4. Ketabahan
 5. Tanda-tanda Kemenangan
 6. Madinah Al Munawaroh
 7. Mempertahankan Islam
 8. Perang Uhud
 9. Perang Khandaq
 10. Kemenangan di Khaibar
 11. Penaklukan Mekah
 12. Teladan Umat Manusia
 13. Rasul Penyayang
 14. Rasul yang Dicintai
 15. Rasulullah Berkisah
 16. Wafatnya Rasulullah
 • 1 Buku Mutiara Pelengkap
 • 1 Buku Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW
 • 5 Board Book Muhammad Teladanku untuk Balita
 • 1 VCD Animasi Balita
 • 1 Games edu play Muhammad Teladanku
 • 1 Tas koper sebagai kemasan buku & hadiah

Informasi dan Pemesanan Muhammad Teladanku:

SMS/WA 085648323041 Widya
www.bukugram.com

Balita Berakhlak Mulia

Buku Balita Berakhlak Mulia merupakan paket buku eksklusif yang dikhususkan untuk anak usia bawah lima tahun. Buku yang didasarkan dari akhlak keseharian Rasulullah ini, berasal dari Al Qur’an dan hadis terpercaya. Ditulis dengan pola kalimat berima, cocok untuk menstimulasi keindahan berbahasa anak bawah lima tahun. Rangkaian Eksklusif Buku Balita Berakhlak Mulia ini diperkaya dengan buku panduan orangtua agar dapat menstimulasi secara maksimal kepada anak usia bawah lima tahun.

Keunggulan Buku Balita Berakhlak Mulia ini adalah:

 1. Didasarkan dari akhlak-akhlak keseharian Rasulullah yang berasal dari kitab dan hadis terpercaya
 2. Ditulis dengan pola kalimat berima untuk menstimulasi keindahan berbahasa
 3. Disertai contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari
 4. Diperkaya dengan buku panduan orang tua untuk memaksimalkan pengguna paket secara keseluruhan dan stimulasi kepada anak-anak
 5. Dilengkapi kisah inspirasi Rasulullah agar orang tua menguasai konteks kisah dan dapat menjelaskan kepada anak
 6. Hadir bersama poster dan kartu akhlak yang memuat contoh nyata akhlak sehari-hari
 7. Dilengkapi dengan 2 boneka tangan Ayu dan Gagah
 8. Dapat dibaca dengan ePen

Rangkaian Buku Balita Berakhlak Mulia ini dilengkapi dengan

 1. Kartu akhlak
 2. Poster akhlak
 3. Panduan orangtua
 4. Kisah inspirasi Rasulullah
 5. 2 boneka tangan
 6. Dapat dibaca dengan ePen

17 Buku tersebut terdiri dari:

 1. Jujur Seperti Rasulullah
 2. Amanah Seperti Rasulullah
 3. Cerdas Seperti Rasulullah
 4. Bijaksana Seperti Rasulullah
 5. Adil Seperti Rasulullah
 6. Berani Seperti Rasulullah
 7. Disiplin Seperti Rasulullah
 8. Mandiri Seperti Rasulullah
 9. Dermawan Seperti Rasulullah
 10. Penyayang Seperti Rasulullah
 11. Pemaaf Seperti Rasulullah
 12. Rendah hati Seperti Rasulullah
 13. Hormat Seperti Rasulullah
 14. Taat Seperti Rasulullah
 15. Sabar Seperti Rasulullah
 16. Syukur Seperti Rasulullah
 17. Zuhud Seperti Rasulullah

Informasi dan Pemesanan Balita Berakhlak Mulia:

SMS/WA 085648323041 Widya
www.bukugram.com

24 Nabi dan Rasul Teladan Utama

Rangkaian Buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama (24NR) ditulis dan disusun secara dramatis dengan dialog-dialog yang variatif dan sumber-sumber shahih yang terpercaya. Setiap tulisan di Rangkaian Buku Eksklusif 24 Nabi dan Rasul diakhiri oleh pertanyaan-pertanyaan yang merangsang keingintahuan anak-anak untuk membuka halaman-halaman berikutnya. Buku ini juga diperkaya dengan kosakata Arab Inggris sebagai wawasan tambahan.
24 Nabi & Rasul Teladan Utama Produk Baru

8 Keunggulan Produk 24 Nabi dan Rasul (24NR) adalah:

 1. Ditulis dan disusun secara dramatis dengan dialog-dialog yang variatif dari sumber-sumber sahih dan terpercaya.
 2. Setiap tulisannya diakhiri oleh pertanyaan-pertanyaan yang merangsang keingintahuan anak-anak untuk membuka halaman-halaman berikutnya.
 3. Disertai sari akhlak (moral value) 24 Nabi dan Rasul yang dapat dicontoh oleh anak-anak.
 4. Dikemas dalam ilustrasi yang modern dengan warna-warna yang menarik.
 5. Disertai kosakata bahasa Indonesia – Arab – Inggris sebagai wawasan tambahan.
 6. Dapat dibaca dengan e-pen dengan kekayaan konten lebih banyak daripada yang tercetak.
 7. Terdapat bonus 2 Poster 25 Nabi dan Rasul untuk mengetahui urutan waktu dan lokasi diturunkannya Nabi dan Rasul.
 8. Terdapat bonus permainan balok puzzle yang berguna untuk merangsang perkembangan otak anak, menggalakan interaksi dan meningkatkan tahap fokus.

10 Buku Sirah Utama Tematik yang berjudul:

 1. Generasi Pertama Umat Manusia: Kisah Nabi Adam a.s. dan Idris a.s.
 2. Tantangan Umat Pembangkang: Kisah Nabi Nuh a.s., Hud a.s. dan Saleh a.s.
 3. Ayahanda Para Nabi: Kisah Nabi Ibrahim a.s., Luth a.s. dan Ismail a.s.
 4. Sang Pemaaf: Kisah Nabi Ishaq a.s., Yaqub a.s. dan Yusuf a.s.
 5. Sabar Tiada Batas: Kisah Nabi Ayub a.s. dan Syuaib a.s.
 6. Penakluk Fir’aun: Kisah Nabi Musa a.s. dan Harun a.s.
 7. Anak Pemberani: Kisah Nabi Daud a.s. dan Dzulkifli a.s.
 8. Raja Manusia, Jin, dan Hewan: Kisah Nabi Sulaiman a.s., Yunus a.s., Ilyas a.s. dan Ilyasa a.s.
 9. Sesungguhnya Aku Hamba Allah: Kisah Nabi Zakaria a.s., Yahya a.s. dan isa a.s.
 10. Tempat-tempat Bersejarah Umat Terdahulu
 • Bonus:
  Poster time line diutusnya 24 Nabi dan Rasul
  Poster lokasi diutusnya 25 Nabi dan
  Puzzle Balok Kayu Kisah Nabi dan Rasul

Informasi dan Pemesanan 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama:

SMS/WA 085648323041 Widya
www.bukugram.com

64 Sahabat Teladan Utama

64 Sahabat Teladan Utama merupakan rangkaian buku eksklusif yang di terbitkan oleh Sygma Daya Insani. Setelah menerbitkan 24 Nabi dan Rasul, Sygma Daya Insani menerbitkan buku 64 Sahabat Teladan Utama yang membantu memberikan contoh teladan yang baik bagi anak anak.

64 Sahabat Teladan Utama

Keunggulan dari Produk Kisah 64 Sahabat Teladan Utama adalah:

 1. Kisah-kisah 64 Sahabat Teladan Utama dihimpun dari sumber sahih terpercaya.
 2. Kisah dituturkan dengan bahasa yang dramatis. Dialog mudah dipahami anak.
 3. Dikisahkan dengan sudut pandang orang ketiga, sebagian sahabat dikisahkan mulai dari masa belia sampai wafat
 4. Komik disusun untuk pembaca yang suka membaca buku dengan banyak gambar dan sedikit tulisan. Kadar pesan kebaikan sama dengan buku cerita utama.
 5. Ilustrasi buku dibuat dengan goresan kekinian serta warna yang menarik
 6. Setiap bentang halaman disertai kosakata bahasa Indonesia – Arab – Inggris
 7. Dapat dibaca menggunakan ePen

Paket Buku 64 Sahabat Teladan Utama, terdiri dari 14 jilid buku dengan judul:

 1. Khalifah Pertama : Kisah Abu Bakar
 2. Singa Padang Pasir : Umar bin Khattab
 3. Pemilik Dua Cahaya : Kisah Utsman bin Affan
 4. Sang Perisai Perang Uhud : Kisah Ali bin Abi Thalib
 5. Pembela Islam dan Ahli Surga : Kisah Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam
 6. Pedagang Dermawan Ahli Surga : Kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa’ad bin Abi Waqqash
 7. Tetangga Rasulullah Saw di Surga : Kisah Said bin Zaid dan Abu Ubaidah
 8. Para Pemimpin Bidadari Surga : Kisah Shahabiyah
 9. Para Pemburu Surga (Komik) : Mus’ab bin Umair, Salman Al Farisi, Abu Dzar, Bilal bin Rabbah, Abdullah bin Umar, Shuhaib bin Sinan.
 10. Para Perindu Syahid (Komik) : Abdullah bin Mas’ud, Hudzaifah Al Yaman, Ammar bin Yasir, Ubadah bin Shamit, Amr bin Al Ash, Khabbab bin Al Arat, Utsman bin Mazh’un, Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah.
 11. Para Pahlawan Islam (Komik) : Khalid bin Walid, Umair bin Wahb, Abu Darda, Umair bin Sa’ad, Zaid bin Tsabit, Khalid bin Sa’id.
 12. Para Pencari Hidayah (Komik) : Abu Ayyub Al Anshari, Abbas, Abu Hurairah, Al Barra, Utbah bin Ghazwan, Tsabit bin Qais, Usaid bin Al Hudhair, Abdullah bin Amr, Amr bin Al Jamuh.
 13. Para Pembela Nabi (Komik) : Ubay bin Ka’ab, Saad bin Ubadah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Amr bin Ash, Abu Sufyan bin Harits, Imran bin Hushain, Anas bin Malik.
 14. Para Pecinta Kebenaran (Komik) : Salamah bin Al Akwa, Abdullah bin Abbas, Abbad bin Bisyir, Suhail, Amr bin Ash, Abdullah bin Qais, Salim.
  BONUS:
 • Balok Puzzle 6 sisi
 • Poster Peta Kekuasaan Islam
 • Poster Ilmuwan Islam

Informasi dan Pemesanan 64 Sahabat Teladan Utama:

SMS/WA 085648323041 Widya
www.bukugram.com

Buku Pintar Iman & Islam

Paket Buku Pintar Iman dan Islam merupakan buku paket yang terdiri dari 12 jilid. Buku ini dapat menjadi sarana belajar rukun Iman dan Islam yang lengkap. Kelebihan buku ini juga cocok untuk seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak SD kelas awal sampai orang dewasa.

Buku Pintar Iman Islam

Paket Buku Pintar Iman dan Islam terdiri dari :
– Buku Pintar Iman Islam (terdiri dari 12 jilid)
– Quran Kalamy
– Puzzle Perjalanan Haji
– Box Miniatur Ka’bah
– Thawaf Games
– Kartu Ibadah (Augmented Reality)

1. Paket buku pintar Iman Islam dapat menjadi sarana belajar rukun Iman dan Islam yang lengkap. Isi buku menyajikan pengertian setiap rukun Iman dan Islam sampai contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dapat dibaca seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak SD kelas awal sampai orang dewasa.

3. Konten buku beragam, berpaduan teks dan ilustrasi dengan warna kontras. Anak yang belum bisa membaca atau orang yang kurang suka membaca dapat ‘membaca gambar saja.

4. Thawaf games dapat menjadi selingan atau pilihan belajar yang lain bagi orang tua dan anak.

5. Perjalanan haji pada masa Rasulullah Saw. dapat ditelusuri dengan bermain puzzle perjalanan haji. Kotak kemasan puzzle (miniatur Ka’bah) disertai QR code, sehingga Ayah Bunda dan Ananda dapat melihat informasi dalam bentuk augmented reality (AR).

6. Al Quran kalamy dirancang khusus anak-anak, memotivasi anak untuk rajin membaca dan menelaah Al Qur’an.

7. Dilengkapi dengan kartu ibadah yang disertai dengan QR Code dalam bentuk AR untuk belajar cara shalat, cara berwudhu, dan cara tayamum.

Informasi dan Pemesanan Buku Pintar Iman Islam:

SMS/WA 085648323041 Widya
www.bukugram.com