64 Sahabat Teladan Utama

64 Sahabat Teladan Utama merupakan rangkaian buku eksklusif yang di terbitkan oleh Sygma Daya Insani. Setelah menerbitkan 24 Nabi dan Rasul, Sygma Daya Insani menerbitkan buku 64 Sahabat Teladan Utama yang membantu memberikan contoh teladan yang baik bagi anak anak.

64 Sahabat Teladan Utama

Keunggulan dari Produk Kisah 64 Sahabat Teladan Utama adalah:

 1. Kisah-kisah 64 Sahabat Teladan Utama dihimpun dari sumber sahih terpercaya.
 2. Kisah dituturkan dengan bahasa yang dramatis. Dialog mudah dipahami anak.
 3. Dikisahkan dengan sudut pandang orang ketiga, sebagian sahabat dikisahkan mulai dari masa belia sampai wafat
 4. Komik disusun untuk pembaca yang suka membaca buku dengan banyak gambar dan sedikit tulisan. Kadar pesan kebaikan sama dengan buku cerita utama.
 5. Ilustrasi buku dibuat dengan goresan kekinian serta warna yang menarik
 6. Setiap bentang halaman disertai kosakata bahasa Indonesia – Arab – Inggris
 7. Dapat dibaca menggunakan ePen

Paket Buku 64 Sahabat Teladan Utama, terdiri dari 14 jilid buku dengan judul:

 1. Khalifah Pertama : Kisah Abu Bakar
 2. Singa Padang Pasir : Umar bin Khattab
 3. Pemilik Dua Cahaya : Kisah Utsman bin Affan
 4. Sang Perisai Perang Uhud : Kisah Ali bin Abi Thalib
 5. Pembela Islam dan Ahli Surga : Kisah Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam
 6. Pedagang Dermawan Ahli Surga : Kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa’ad bin Abi Waqqash
 7. Tetangga Rasulullah Saw di Surga : Kisah Said bin Zaid dan Abu Ubaidah
 8. Para Pemimpin Bidadari Surga : Kisah Shahabiyah
 9. Para Pemburu Surga (Komik) : Mus’ab bin Umair, Salman Al Farisi, Abu Dzar, Bilal bin Rabbah, Abdullah bin Umar, Shuhaib bin Sinan.
 10. Para Perindu Syahid (Komik) : Abdullah bin Mas’ud, Hudzaifah Al Yaman, Ammar bin Yasir, Ubadah bin Shamit, Amr bin Al Ash, Khabbab bin Al Arat, Utsman bin Mazh’un, Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah.
 11. Para Pahlawan Islam (Komik) : Khalid bin Walid, Umair bin Wahb, Abu Darda, Umair bin Sa’ad, Zaid bin Tsabit, Khalid bin Sa’id.
 12. Para Pencari Hidayah (Komik) : Abu Ayyub Al Anshari, Abbas, Abu Hurairah, Al Barra, Utbah bin Ghazwan, Tsabit bin Qais, Usaid bin Al Hudhair, Abdullah bin Amr, Amr bin Al Jamuh.
 13. Para Pembela Nabi (Komik) : Ubay bin Ka’ab, Saad bin Ubadah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Amr bin Ash, Abu Sufyan bin Harits, Imran bin Hushain, Anas bin Malik.
 14. Para Pecinta Kebenaran (Komik) : Salamah bin Al Akwa, Abdullah bin Abbas, Abbad bin Bisyir, Suhail, Amr bin Ash, Abdullah bin Qais, Salim.
  BONUS:
 • Balok Puzzle 6 sisi
 • Poster Peta Kekuasaan Islam
 • Poster Ilmuwan Islam

Informasi dan Pemesanan 64 Sahabat Teladan Utama:

SMS/WA 085648323041 Widya
www.bukugram.com

Mau Dapat Promo Khusus Bukugram.com
Silahkan daftarkan nama dan email aktif Anda pada form di bawah ini. Anda akan jadi orang pertama yang mendapatkan promo khusus terbatas kami yang dikirimkan via email.
 • Produk istimewa dan banyak ragamnya
 • Barang dijamin asli dan berkualitas
 • Customer service ramah dan sopan
 • Dipandu pembelian hingga penggunaan
 • Bebas konsultasi seputar produk kami
 • Mendapat promo diskon terbatas spesial
 • Garansi 100% produk sampai tujuan
  We hate spam and never share your details.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *